Geplaatst op

Wat zijn erfrechtadvocaten?

Advocaat erfrecht

Een gespecialiseerde advocaat erfrecht regelt al uw erfrechtelijke zaken. Het erfrecht vormt de juridische basis voor dit specialisme van een advocaat. Het bevat alle belangrijke verordeningen en bepalingen die de overdracht regelen van rechten en plichten uit een nalatenschap van een overledene, de zogenaamde erflater, aan een of meer erfgenamen.

Als executeur en tevens als bewindvoerder van de nalatenschap.

Voor het vakgebied erfrecht moet daarom bijzondere kennis op de volgende gebieden worden bewezen:

  • materieel erfrecht, inclusief erfrechtelijke verwijzingen naar familie-, vennootschaps-, stichtings- en sociaal recht
  • Internationaal privaatrecht in erfrecht
  • Verwachte opvolging, opstellen van contracten en testamenten
  • Uitvoering van testamenten, boedeladministratie, boedelinsolventie en boedelbeheerders
  • fiscaalrechtelijke verwijzingen naar erfrecht
  • Bijzonderheden van de procedure en procesbeheersing

Dit betekent dat een advocaat gespecialiseerd in erfrecht goed toegerust is om zijn cliënten te ondersteunen en te adviseren over dit gevoelige onderwerp.

Wat doet een erfrechtadvocaat?

Een gespecialiseerde erfrecht advocaat kan u bijvoorbeeld helpen als u fiscaal voordelig wilt erven, als u ruzie heeft met iemand over uw deel van de erfenis of als u afstand wilt doen van uw erfenis. Als notaris kan een advocaat gespecialiseerd in erfrecht u tijdens uw leven adviseren bij het opstellen van uw testament en deze na oplevering ook bekrachtigen. Hij verbindt zich er ook toe dit testament officieel in bewaring te geven.

Heeft u een familielid verloren en wordt nu het testament van de overledene geopend? Deze taak wordt doorgaans uitgevoerd door een gespecialiseerde erfrecht advocaat. Vaak heeft deze zelfs een gecertificeerde opleiding tot executeur. Bovendien neemt hij de taak op zich om het testament te interpreteren om in zijn belang de laatste wil van de erflater te vervullen. Ook in geval van vervalste testamenten staat een advocaat u bij, aangezien dit in de meeste gevallen tot een betwisting leidt.

Ook op fiscaal gebied kan een erfrecht advocaat u helpen met tips om te hoge schenk- en erfbelasting te voorkomen. Als de erflater meerdere erfgenamen heeft aangewezen, is dit meestal een gemeenschap van erfgenamen. Binnen deze gemeenschap ontstaan ​​vaak geschillen wanneer meerdere erfgenamen verantwoordelijk zijn voor een erfstuk. Dan moet een gespecialiseerd erfrecht advocaat een splitsingsplan opstellen of een juridisch geschil aanhangig maken.

Een belangrijk vakgebied is bedrijfsopvolging. De gespecialiseerde advocaat erfrecht kan u helpen bij het plannen van de erfopvolging. Zeker als het gaat om wie de opvolger moet worden, of de overdracht van de onderneming idealiter tijdens het leven (verwachte opvolging) of pas na de erfenis plaatsvindt. Is een vruchtgebruikvoorbehoud (gebruiksrechten blijven na oplevering) dan zinvol? Hoe kunnen geschillen worden voorkomen? U kunt deze vragen verduidelijken met een erfrechtadvocaat.

Als het om bedrijfsopvolging gaat, is een erfrechtovereenkomst vaak handig. De gespecialiseerde advocaat kan dit ook samen met u maken. Maar een erfeniscontract is net zo handig voor eigendomsoverdrachten of het veiligstellen van betalingen voor vooruitbetalingen voor zorgdiensten.

Het kan zinvol zijn om contact op te nemen met een gespecialiseerde erfrecht advocaat om vragen over erfrechtelijke aansprakelijkheid op te helderen als de erflater schulden heeft achtergelaten. In dat geval moeten de schuldeisers van de boedel worden voldaan. Een gespecialiseerde advocaat erfrecht treedt ook op als executeur In dat geval kan een gespecialiseerd erfrechtadvocaat als bewindvoerder van de nalatenschap ingrijpen en de zaak afhandelen in plaats van de erfgenaam. Indien nodig kan de erfrechtadvocaat dan ook een zogenaamde probate insolventieprocedure starten voor de erfgenamen, zodat zij met hun privévermogen niet aansprakelijk hoeven te worden gesteld voor de schulden van de erflater.

Last but not least helpt de advocaat erfrecht u bij het aanvragen van een verklaring van erfrecht bij de erfrechtbank. Dit officiële document heeft u bijvoorbeeld nodig als u zich moet identificeren als erfgenaam van een bank of een andere instelling. Een advocaat gespecialiseerd in erfrecht heeft dan ook een vrij hoge mate van verantwoordelijkheid als het gaat om iemands testamentaire beschikking. Maar hoe verwerft een advocaat de vaardigheden voor dit rechtsgebied?