Nieuwe website online!

Het is zover; onze vernieuwde website is nu online! Tussen alle klussen door hebben we toch tijd gemaakt om onze eigen website te vernieuwen. Met een overzichtelijke portfolio van onze ontwerpen en een blog waar wij u regelmatig laten zien en lezen wat wij zoal doen. Ook voor fotografie is nu een aparte pagina, zodat u ook mijn andere creatieve talenten kunt zien.
Tevens kunt u als startende ondernemer vanaf nu profiteren van een aantrekkelijk  ‘starterspakket’…!